Välkommen
Här kan du lyssna till Bill Stenbergs förkunnelse och undervisning. Det har gått drygt 10 år sedan Bill Stenberg lämnade oss och saknaden efter honom är stor. Att Sverige skulle behövt Bill idag tror vi många känner samtidigt som vi är tacksamma till Gud för Bills tjänst under många år som evangelist och profet, alltid med Jesus i centrum.